Psychoterapeut

Mgr. Martin Babík

 
psychoaterapeut-predmety

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRAX

Klinický psychológ a psychoterapeut

Martin-Babik-terapeut

Mgr. Martin Babík


Vyštudoval psychológiu na FFPU v Prešove, atestoval v odbore klinická psychológia a ukončil špecializáciu v certifikovanej činnosti - psychoterapia. Psychoterapii sa venuje od roku 1998 pričom od roku 2000 pracoval na Klinike popálenín 1. súkromnej Nemocnice v Košiciach Šaci.Od roku 2006 sa venuje súkromnej praxi v Bratislave. Absolvent psychoterapeutického výcviku v Inštitúte pre zažitú psychoanalýzu v Prahe. Je kandidátom Českej psychoanalytickej spoločnosti. Absolvent hypnózy u prof. Křivohlavého. Zakladajúci člen Slovenskej psychoanalytickej spoločnosti.

Psychoanalytická psychoterapia

Psychoanalytická psychoterapia je založená na teóriách a praktických skúsenostiach psychoanalýzy. Terapeutický proces pomáha porozumieť problémom a riešiť ich tým, že kladie dôraz na uvedomenie si vlastného vnútorného sveta a jeho vplyvu na prítomné i minulé vzťahy. Na rozdiel od iných terapií smeruje ku zmenám v osobnosti a v emocionálnom prežívaní!

Psychoanalytická psychoterapia sa zameriava na pomoc ľudom s vážnymi psychologickými poruchami a pomáha im meniť hlboko zakorenené, zložité a často podvedomé emočné a vzťahové problémy. Dokáže redukovať symptómy a mierniť úzkostné pocity. Psychoanalytická terapia sa však neobmedzuje iba na osoby s duševnými problémami. Je vhodná a môže pomôcť i ľuďom, ktorí majú pocit, že stratili "zmysel života" alebo hľadajú hlbšie životné uspokojenie.

Dôležitou a podstatnou súčasťou terapie je vzťah s terapeutom. Psychoterapeut je zárukou dôveryhodného vzťahu, ktorý rešpektuje súkromie klienta! Terapeut napomáha vzniku a priebehu procesu, v ktorom sa odrážajú podvedomé "vzorce" vnútorného sveta klienta. Tento proces umožňuje postupné priblíženie a oboznámenie sa s podvedomím v rovine vedomia. Vďaka tomu je možné porozumieť týmto podvedomím vzorcom a meniť ich.

1
2